هواساز  ABAC

فروش مستقیم انواع هواساز  ABAC ایتالیایی برای مشاهده انواع هواساز کمپرسور پیستونی ادامه صفحه را مطالعه فرمایید در غیر اینصورت مشاهده انواع کمپرسور پیستونی با هواساز ایتالیایی  کلیک نمایید .

مشخصات فنی هواساز ABAC پیستونی
کیلووات الکتروموتورتعداد سیلندر
Cylinder
لیتر بر دقیقه
Litr/Min
مدل هواساز
Model
1.52254B2800
2.22387B3800
32514B4900
42660B6000
5.52827B600
5.521023B7000
7.521210B7000
5.52950B7900
7.521130B7900
1142016BV8900
1542400BV8900
18.542770BV8900
ایرند کمپرسور