شیلنگ شاتکریت

شیلنگ شاتکریت یکی از ملزومات دستگاههای شاتکریت بوده و باید بصورت ضد سایش باشند . از بهترین نوع شیلنگ میتوان از برند سوپرلاس ترکیه و Sel  ترکیه نام برد که در کلاف های 40 متری میباشند .از پرمصرفترین سایزها 2 – 1/2 اینچ بوده که برای دستگاه T260  و A260 کاربرد دارد .

شیلنگ شاتکریت