شیلنگ شاتکریت

انتقال مواد سیمانی و بتنی شاتکریت توسط شیلنگ شاتکریت انجام میشود . شیلنگ شاتکریت ها باید بصورت ضد سایش باشد . از برندهای معروف میتوان از سوپرلاس ترکیه نام برد که از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار میباشد . سایزهای پرمصرف 2/1-2 اینچ برای دستگاههای شاتکریت T260  و شیلنگ شاتکریت 2/1-1 برای دستگاههای شاتکریت T240  کاربرد دارد .

معمولا حلقه های این نوع شیلنگ شاتکریت ها 40 متری میباشد .

شیلنگ شاتکریت