آنلودر کمپرسور

آنلودر کمپرسور اسکرو  وسیله است برای تنظیم فشار کمپرسور  load  و unload .آنلودر کمپرسور VMC  ایتالیا یکی از بهترین و با کیفیترین آنلودر کمپرسور برند معروف VMC  ایتالیا میباشدتعمیر آنلودر VMC  ایتالیا با ضمانت کارکرد

فروش و بازاریابی تهران : 66687337-021    66687338-021

فروش و بازاریابی تبریز : 35514934-041   35514935-041

آدرس وب سایت : www.badro.ir 

آنلور کمپرسور اسکرو