سندبلاست چیست

سند بلاست وسیله ای است برای تمیزکاری و پاکسازی سطح انواع فلزات ، چوب ، سنگ و شیشه …

برای استفاده از تجهیزات سند بلاست نیاز به کمپرسور سند بلاست میباشد .

برای مشاهده انواع سند بلاست کلیک کنید .

راهنمای خرید سند بلاست 

برای خرید سند بلاست و تجهیزات جانبی پس از مشخص شدن سطح سند بلاست که یکی از موارد فوق  فلزات ، چوب ، شیشه یا سنگ  میباشد نازل سند بلاست مشخص کننده نوع کمپرسور مورد نیاز میباشد …

کمپرسور سند بلاست  – نوع پیستونی و برقی     ادامه مطالب … 

کمپرسور سند بلاست – نوع اسکرو و برقی           ادامه مطالب … 

کمپرسور سند بلاست – نوع اسکرو و دیزلی         ادامه مطالب …

موارد استفاده سندبلاست چیست

  • زنگ زدایی – ماسه زدایی – و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات
  • پوایش مات و تمیز کاری انواع قالبهای صنعتی
  • زبر کردن سطوح قطعات
  • آماده کردن سطوح قطعات جهت انجام انواع آبکاریهای صنعتی – تزئینی یا رنگ
  • مات کاری – تمیز کاری و آماده کردن قطعات
  • حک کردن نوشته و نقوش مختلف و گود برداری و یا برجسته کاری آنها

موارد بالا بخشی از موارد استفاده از سند بلاست بوده و موارد استفاده های مختلفی نیز وجود دارد .