انواع روش های شاتکریت بتن

بتن پاشنده یا شاتکریت فرآیندی می‌باشد که در آنها بتن یا ملات بر روی یک سطح پاشیده می‌گردد تا لایه‌ای متراکم که خودنگه‌دار و باربر می‌باشد را ایجاد نماید. در موردهایی که صورت کار پیچیده یا قالب بندی پرهزینه شود بویژه در بهبود وضعیت ساختمانها و پل ها از این نوع بتن ها استفاده می‌گردد. بکارگیری این نوع بتن ها به تجربه، کارگران فنی متخصص بویژه درامر بتن پاشی احتیاج دارد.

امتیاز عمدۀ این نوع بتنها در قیاس با بتن معمولی آن می‌باشد که در این صورت تنها به قالب داخلی و یا یک سطح موجود احتیاج است. به این علت چنین روش اجرایی بتنی جهت سطح مدور و قوسی شکل مثل تونلها و دودکش ها کارآیی روزافزونی دارد. بتن پاشنده بر طبق زمان افزودن آب اختلاط به مخلوط سنگدانه‌ها و سیمان به بتن پاشیدۀ خشک و بتن پاشیده تر تقسیم می‌گردد.

شاتکریت دستی  در این سال های آخر در خیلی از کارهای گوناگونی نظیر پوشش های داخلی تونل ها، ساخت منابع بتنی، تثبیت شیب ها، همچنین ایجاد پوشش های ضدآتش روی سازه‌های گوناگون، تعمیر و یا به سازی سازه‌های گوناگون و غیره کاربرد دارد.

 شاتکریت عبارت می‌باشد از ملات یا بتنی که با فشارات و سرعتی بالا به سطوح مدنظر پاشیده گردد.

شاتکریت اکنون در کارهای بتنی کاربرد دارد که از اساسی‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • اجرای فرآیند بتنی مثل احداث دیواره‌های حائل، احداث کردن استخرها و برکه‌های بتنی، مخزنهای بتنی بزرگ، لاینینگ تونل ها سازه‌های بتنی با شکل های نامنظم و غیره
 • عمل تعمیرات سازه‌های بتنی مثل تعمیرات، تقویت، بهینه سازی، مرمت، کارهای هنری و تزئینی، تثبیت پوشش های محافظتی
 • از اساسی‌ترین مشخصات کلی مخلوط های شاتکریت به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
 • برای مطمئن شدن از چسبندگی مناسب، تراکم کافی و خاصیت فیزیکی مطلوبی، تهیه طرح اختلاط بتن پاشیده شده احتیاج به دقت بخصوصی دارد.
 • نسبت آب به نسبت سیمان برای چنین نوع بتن اغلب در حدود 0/35 الی 0/5 قرار می‌گیرد.
 • حداکثر سنگدانه‌های بتنی مصرفی 20 میلیمتر و دانه‌بندی آن مطابق دت 521 می‌باشد.
 • وزن بخصوص بتن پاشیده شدۀ مشابه بتن معمولی متراکم گشته است.

افزودن دوده سلیسی به این نوع بتن اغلب باعث کاهش قابل توجهی در کمانه کردن و برگشتن سنگدانه‌های مخلوط و کم شدن پرت کار می‌شود. پس در تعیین نسبت های مخلوط بتن پاشیده شده بایستی توجه کرد که بخشی از مخلوط در اثر کمانه کردن سنگدانه‌ها در زمان پاشیدن از دست می‌رود. بنابر همه اینها ترکیب بتن پاشیده شده با ترکیب اولیه آنها می‌تواند کاملاً متفاوت شود. بنابراین بایستی بین ترکیب مخلوط اولیه، (مخلوط در حال خروج از نول یا سرشلنگی و مخلوط پاشیده شده روی سطوح تفاوتی قائل شد. به علت همین تفاوت ها، کنترل دقیق و انجام آزمایشات در مراحل گوناگون بتن پاشی ضروری می‌باشد.)

به علت سرعت زیاد ذرات در زمان پاشیدن بتن، طبق مسائل ایمنی جهت عوامل اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اخیراً بتن های پاشیده‌ای که مسلح به الیاف های کاربردی گوناگون مخصوصاً در تونل ها پیدا شده است.

2

مزایای این روش عبارتند از

 1. مصرف آب کمتر در نتیجۀ مقاومت فشاری بالاتر
 2. عدم احتیاج به قالب بندی و در نتیجه سرعت متناسب در اجرای طرح
 3. اجرای اشکال پیچیده بدون هیچ قالبی
پیشنهاد ما به شما:  طرز کار درایر جذبی کمپرسور

معایب این طرح عبارتند از

 1. مصرف بیشتر سیمان
 2. احتیاج به افراد متخصص در عمل پاشیدن بتن
 3. لزوم بکارگیری وسایل خاص بتن پاشی

 

روش های اجرای شاتکریت به دو صورت خشک و تر انجام می‌شود. انتخاب یکی از دو روش به موارد متعددی وابسته است که به مواردی مثل هزینه، مهارت افراد، مقاومت فشاری، دوام، وسعت کار، مواد افزودنی و غیره می‌توان اشاره نمود.

همانطور که ذکر شد از اساسی‌ترین تفاوت های این دو روش تفاوت در مقاومت های فشاری در دو روش با شرایط تقریباً یکسان است. میزان بازگشت و کمانه کردن مصالح در روش خشک بیشتر می‌باشد و امکان دارد تا 40 درصد هم برسد این مقدار در روش های تر به کمتر از 20 درصد رسید.

در قیاس روش خشک و تر بایستی اعتراف کرد که در نوع خشک محدودیت های طرح اختلاط خیلی کمتر از روش های تر می‌باشد. دستگاه بتن پاشی در روشهای تر اغلب گرانتر از دستگاه بتن پاشی در روش های خشک است. پاشیدن بتن به روش های سربالا در روش های خشک ساده‌تر صورت می‌گیرد و بازگشت و ریزش مصالح خیلی کمتر از روشهای تر می‌باشد. بکارگیری افزونی های ایجاد کننده گیرش آنی جهت موارد الزامی در روش های خشک میسر است در صورتی که در روش های تر چنین امکانی وجود نداشته است.

بکارگیری مواد افزودنی حباب زا جهت بالا بردن مقاومت بتن در قبال یخ زدن و آب شدن تنها در روش های تر امکان پذیر است چون در روش های خشک امکان مخلوط نمودن و تولید کردن حباب وجود نداشته است.

میزان نسبت آب به سیمان متداول در مخلوط های بتنی که در بتن پاشی‌ها استفاده می‌شود در محدوده 0/35 الی 0/5 است. نسبت وزنی سیمان مصرفی به میزان مصالح سنگی از 1 به 3 الی 1 به 6 است.

میزان حداکثر قطرهای سنگدانه اغلب به 20 میلیمتر محدود می‌گردد و مقدار سنگدانه درشت مخلوطی کمتر از بتن های معمولی است. میزان حداقل سیمان بکار رفته 350 کیلوگرم بر متر مکعب است و بعد از بتن پاشی مخصوصاً در سطح های بزرگتر عمل‌آوری و نگهداری این نوع بتنها که با خشک شدن سریع همراه می‌باشد بایستی آغاز شود. یکی از متداولترین روش های عمل‌آوری، مرطوب نگهداشتن به مدت حداقل 7 روز است.

شاتکریت خشک

در چنین روش های شاتکریت، مخلوط خشک سیمان و ماسه بوسیله پمپ های شاتکریت به شکل خشک به درون لوله پاشنده ملات (نازل یا نول یا سرشلنگی) منتقل می‌شود. آب مورد احتیاج در این شکل در هنگام خروج مصالح از سر نازل ها به آن اضافه می‌شود. برطبق سرعت بالای خروج مصالح از سر نازل ها اضافه شدن آب در کسری از ثانیه انجام می‌شود،

پس امکان دارد که آب به برخی از دانه‌های سیمان نرسد و نتیجتاً امکان هیدارته نمودن این دانه‌ها به وجود نخواهد آمد و سپس قسمت قابل توجهی از این مصالح پاشیده شده به سطوح کار مورد نظر نچسبد، و جزء پرت کار به حساب می‌آید.

پیشنهاد ما به شما:  آنلودر کمپرسور اسکرو و اساس کار آنها

چنین روشی فقط در عملیات تثبیت پیش از اجرای لاینینگ تونل ها و کارهای روکش و تعمیراتی با ضخامت های کم‌تر از 10 سانتیمتر استفاده می‌شود.

از این روش ها در کارهای بتنی که در آنها میزان مقاومت فشار بالا مطرح است استفاده نمی‌گردد چون بدلیل نبود مصالح سنگی دانه درشت دارای مقاومتی کمتر از مقاومت بتن است اگر از سنگدانۀ دانه درشت بکار رود مقاومت فشار بالاتر از روش های تر است اما در این حالت میزان بازگشت و کمانه نمودن مصالح شدیداً بالا می‌رود.

در این روش مراحل انجام کار به شکل زیر است:

ماده چسباننده، سنگدانه‌ها و در صورت نیاز افزونه‌های خشک به شکل کاملی مخلوط می‌گردند. مخلوط های آماده شده به درون دستگاه تغذیه کننده مکانیکی مخصوصی یا بتن پاش ریخته خواهد شد.

مخلوط بوسیله دستگاهی مجهز به ابزارات اندازه گیری با فشارات هوا به درون شیلنگ انتقال یافته و به نول یا سرشلنگی انتقال می‌آبد. از طریق طوقه‌ای که به دقت درون نول یا سرشلنگی کار گذاشته شده‌اند، آب تحت فشارات به شکل کامل با اجزای دیگرش که تشکیل دهندۀ بتن مخلوط و با سرعتی بالا از دهانه نول خارج و بر سطوح مدنظر پاشیده می‌گردد. به دلیل بوجود آمدن گرد و خاک در روش های خشک بهتر می‌باشد در محیطهای بسته مثل تونل ها از روش تر بکار می‌رود.

در این روش ها میزان آب مخلوط بوسیله فرد بتن پاش تنظیم می‌شود و امکان دارد در مراحل اجرایی دچار تغییراتی شوند و این تغییرات موجب عدم یکنواختی در کیفیت بتن پاشیده شده می‌گردد که در روش تر کمتر پیش می‌آید.

3

شاتکریت تر

در این روش مراحل انجام کار به ترتیب زیر است:

 1. مواد تشکیل دهنده و آب اختلاط (غیر از مواد زودگیر کننده) به شکل کامل مخلوط می‌گردند.
 2. بتن با ملات به محفظه دستگاه انتقال می یابد.
 3. مخلوط بوسیله دستگاه های اندازه‌گیری به درون شیلنگ منتقل می‌شود و توسط فشارات هوا یا از طریق جابجایی به سرشلنگی انتقال میابد.
 4. ماده زودگیر کننده در سرشیلنگی به مخلوط اضافه می‌گردد.
 5. برای بالا بردن سرعت و بهبود روند بتن پاشی، هوای بیشتری به سرشیلنگی فرستاده می‌شود.
 6. مخلوط با سرعت از قسمت دهانه خارج و روی سطوح مد نظر پاشیده می‌شود.
 7. کاربرد افزودنی ها با عملکرد سریع باعث سفت شدن فوری بتن پاشیده و حصول گیرش های اولیه آنها می‌شود در صورتی که گیرش نهایی آن در زمان خیلی دیرتر از آنچه که برای بتن پاشی به روش های خشک اتفاق میوفتد حاصل می‌گردد.

از اساسی‌ترین مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

حذف سیستم های قالب بندی که نتیجتاً موجب حذف مخارجی مثل ساخت قالب  بستن و باز نمودن قالب می‌شود. در کل کاستن هزینه‌های اقتصادی و بالا بردن سرعت در عملیات های اجرایی می‌باشد.  تراکم بتن های پاشیده شده و نتیجتاً افزایش وزن بخصوص و بالا بردن مقاومت های بتن مدنظر چسبندگی مطلوبی به سطوح زیرکار در عملیات تعمیراتی و روکشی چسبندگی مطلوب بتن به آرماتورها به دلیل عدم وجود قالب و قابل رویت بودن آرماتور در هنگام کار کاستن میزان نفوذپذیری بتن و بالا بردن مقاومت بتن در قبال حمله سولفاتی و کلیردها و محیطهای آلوده شده به مواد شیمیایی.

در روش های تر نسبت سیمان به نسبت سنگدانه، میزان حداکثر اندازه شن دانه‌بندی سنگدانه‌های محدود به مخلوطی می‌باشد که قابلیت پاشیده شدن را نیز داشته باشند و برای اینکه این اتفاق بخوبی انجام شود نسبت آب به نسبت سیمان اغلب در حد بالاتری نسبت به روش های خشک انتخاب می‌گردد.

پیشنهاد ما به شما:  همه چیز در مورد ایرلس

 

چنانچه در زمینۀ خرید یا تعمیرات انواع شاتکریت سوالی داشتید، همکاران ما در مجموعه بادرو کمپرسور آماده ارائه بهترین مشاوره به مشتریان عزیز می‌باشد.

دیگر محصولات شرکت بادرو

سندبلاست

سندبلاست روی سطوح مختلفی از جمله شیشه، فلز، سنگ، چوب، دندان، بتن و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. سندبلاست روی سطوح مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد که در ادامه این کاربردها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

پیکور بادی

پیکور بادی برای تخریب انواع سنگ، بتن و آسفالت کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد. از بهترین آنها می توان از چکش های بادی توکو ژاپن و چکشهای بادی تبریز نام برد. بالا بودن کیفیت ابزار، راندمان کاری بالا و فورج بودن از مزیت های این نوع ابزار ها میباشد.

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو  روغن پاشش oil inject ساخت کمپانی RotorComp  آلمان بوده که با یک الکتروموتور ساخت موتوژن تبریز یا جمکو مونتاژ می‌شود. رادیاتور کمپرسور از نوع آلومینیومی و تابلو برق هیوندا کره می‌باشد که بصورت انتقال تسمه‌ای و یا سفارش کوپل مستقیم می‌باشند.

کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی در دو شکل ایستاده و یا خوابیده طراحی می‌گردد که نوع ایستاده فضای کمتری را اشغال می‌نماید. در ظرفیت های بزرگتر از ۵۰۰ لیتری همه دستگاهها دارای تابلو برق می‌باشند. از موارد مهم در انتخاب کمپرسور پیستونی ظرفیت و فشارکاری می‌باشد که جدول فنی به شرح زیر می‌باشد.

آنلودر کمپرسور

در دستگاه های کمپرسور اسکرو، کنترل نمودن فشار هوا به وسیله‌ی رگلاتور یا آنلودر کمپرسور انجام می‌پذیرد که کار باز و بسته شدن به وسیله‌ی شیرهای برقی که به آنلودر متصل می‌باشد، انجام می‌گیرد که البته در شرایط عادی بسته است و در زمان جریان باز می‌گردد تا عمل مکش هوا بوسیله‌ی ایرند انجام گیرد و بعد فشرده سازی انجام می‌گیرد.

پیکور برقی

بتن‌کن و پیکور برقی دستگاه‌هایی می‌باشند که جهت تخریب سنگ، بتن وآسفالت کاربرد دارد و جهت طبقه‌بندی راحت‌ترنسبت به حجم و توانش، می‌توانیم آنها را گروه‌بندی نماییم و از کوچکترین نوع چنین ابزارهایی که دریل بتن‌کن می‌باشد تا رده‌ متوسطش که به اسم چکش های تخریبی معروف می‌باشند و بزرگترین آنها که پیکور نام دارد دسته بندی می‌نماییم.

درایر

آسان‌ترین و بهترین راه در جدا کردن آب از هوای فشرده، که هزینهای کم را در بر گیرد، نصب و راه اندازی درایر است. با انجام این کار می‌توانید از مواردی همچون رطوبت و زنگ زدگی سیستم لوله کشی و تجهیزات بادی جلوگیری کنید. نکته جالب آن است که ساختار درایر، بسیار به یخچال شباهت دارد و به گونه ای موجب خنک شدن آن می‌گردد. شما میتوانید درایر تبریدی را نیز از وبسایت بادرو خریداری نمایید.

کمپرسور باد

کمپرسور باد با نام‌های متفاوت پمپ هوا، پمپ باد و کمپرسور هوا نیز شناخته می‌شود. اساس کمپرسور هوا، تولید هوا با فشار بالا است که همه فرآیندها در مخزن کمپرسور صورت می‌گیرد. استفاده کردن از کمپرسور باد نامناسب، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای شما می‌شود که می‌توان به فشار زیاد به موتور، هدر رفتن انرژی و فرسودگی بخش‌های مکانیکی موتور اشاره کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.