کمپرسور اسکرو چیست ؟

کمپرسور اسکرو وسیله ای است برای تولید هوای فشرده کخ مورد استفاده صنایع مختلف قرار میگیرد . کمپرسور اسکرو شامل یک واحد هواساز پیچی یا حلوزنی میباشد که از برندهای معروف ساخت RotorComp آلمان میباشد . کمپرسور اسکرو با یک الکتروموتور که نیروی محرکه نیز نامیده میشود مونتاژ میشود

انواع کمپرسور اسکرو – کلیک نمایید …

مزایای کمپرسور اسکرو

  • صدای کمتر نسبت به کمپرسورهای پیستونی
  • دائم کار و امکان استفاده 24 ساعت از کمپرسور
  • قابلیت برنامه ریزی
  • هزینه نگهداری پایین
کمپرسور اسکرو