لوازم دستگاه شاتکریت دستی

قبل از آنکه به لوازم دستگاه شاتکریت دستی اشاره کنیم، بهتر است در مورد عملیات شاتکریت و انواع آن کمی به اختصار توضیح دهیم. در ابتدا مذکور  میشویم که دستگاه شاتکریت و قطعات مربوط به آن که در شرکت بادرو کمپرسور موجود است و طبق آپشن های آن ارائه خدمات به مشتریان را داشته  و دارد مربوط به برند ابزار تونل جهان میباشد. این شرکت تولید کنندهی انواع دستگاه های بتنپاش یا شاتکریت میباشد و کیفیت الزمه ISO 2008:9001 را دارا میباشد. 

بتن پاششی( شاتکریت) چیست

شاتکریت به عملیات پاشش بتن یا مصالح خشک اطالق میگردد که از طریق جریان هوای فشرده یا سرعت زیاد روی سطوح حفاری شده پاشیده  میشود و به دو روش تر و خشک اجرا میگردد. از شاتکریت معموالً بعنوان سیستم نگهداری موقت و در برخی موارد بعنوان پوشش دائمی استفاده  میشود. 

بتن پاشیده یا گانیت (GUNITE )اختراعی جدید نیست و اولین تجربهی استفاده از پاشش های مواد خشک جهت سازه های نو در پنسیلوانیا و در سالهای 1907 توسط یک تاکسیدرمیت آمریکایی به اسم Akeley ethan Carl انجام شد. 

بکارگیری شاتکریت این روزها در اقسی نقاط جهان ترویج دارد. باور بر این است که پیشرفت و توسعه تکنولوژی در آینده نیز در ارتباط باروند پاشش مخلوط تر خواهد بود. از نمونه  این موردها موجود بودن نسلهای جدیدی از افزودنی ها، الیاف های فوالدی، بهبودگر بتن، میکروسیلیکات و پلی پروپیلن  برای بتن پاشیده است. 

کاربردهای رایج و موارد استفاده از شاتکریت:

 • تونل سازی 
 • عملیات معدنکاری 
 • مخازن، سدها و نیروگاههای برق آبی 
 • الینینگهای نسوز در کوره کارخانه های سیمان، فوالد، شیشه و غیره 
 • دیواره های دریا و رودخانه 
 • آسیب های بتن توسط خوردگی آرماتورها 
 • پل ها 
 • سنگ چینی ها و باراندازها (اسکله ها)
 • استخرهای شنا 
 • نما سازی 
 • دیواره های صخره نوردی

شاتکریت خشک چیست

در این حالت مصالح به صورت خشک یا کمی مرطوب (به منظور کاهش گرد و غبار) با سرعت یکنواخت به داخل قیفی ریخته میشود که به طور مداوم  مخلوط را بهم میزند. هوای فشرده از طریق یک کمپرسور وارد میشود تا مواد را به صورت یک جریان پیوسته به شیلنگ حمل مصالح انتقال دهد. آب  نیز از طریق افشانه انتهای شیلنگ به این مخلوط اضافه میشود. افزودنی ها میتوانند مثل پودر به مخلوط خشک و در حالت مایع، با آب اضافه شده در  نازل به مخلوط اضافه شود. انواع فایبرها نیز میتوانند در پیش اختالط اضافه شوند. 

پیشنهاد ما به شما:  انواع روش های شاتکریت بتن

دستگاه شاتکریت دستی

شاتکریت تر چیست

فرایند شاتکریت تر شامل مخلوط سیمان و سنگدانه و آب است. عملیات پاشش و انتقال مثل روش های خشک است. مزایای روش مخلوط تر در قیاس با روش های مخلوط خشک را میتوان به صورت ذیل خالصه کرد: 

 • محیط کاری بهتر (کاهش مشکل گرد وغبار)
 • پاشش بتن مسلح شده با فیبر 
 • برپشت و ریزش کمتر مصالح در زمان اجرا 
 • الیه های ضخیمتر 
 • بهبود چسبندگی 
 • کنترل مقدار آب (میزان نسبت آب به سیمان ثابت) 
 • تولید بسیار زیاد و در نتیجه صرفه جویی کلی در هزینه های عملیاتی 
 • هزینه کمتر استهالک قطعات دستگاه های بتنپاش در قیاس با روش پاشش خشک 
 • استفاده از انواع مواد افزودنی
 • استفاده از انواع فیبرهای فوالدی و پلیپروپیلن 

دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A246

دستگاه بتنپاش (شاتکریت) مدل A246 با وزنی سبک و ابعاد کوچک و همچنین دارا بودن روتورهای مختلف (از لحاظ حجمی)، امکان تغییر ظرفیت  خروجی را ارائه و سریس و تمیزکاری آن سریع و آسان میباشد. 

ظرفیت قیف ورودی این دستگاه 25 لیتر بوده و بتن قابل پاشش با اسالمپ حداقل 12 سانتیمتر با دانهبندی حداکثر 8 میلیمتر بدون نیاز به سرند میباشد. 

صفحات الستیکی مجهز به گریس خور باعث افزایش عمر مفید قطعات مصرفی و کاهش هزینه های سرویس و نگهداری میگردد.

ازین دستگاه میتوان در پروژه های ذیل استفاده کرد: 

 • اجرای عملیات بتن پاشی بر روی دیوارهای پلی استایرنی که مسلح به شبکه های فوالدی در انبوهسازی و ساختمان سازی است
 •  پاشش دیرگدازهای پاششی یا (مواد نسوز مونولیتیک) بر روی دیوارههای ً داخلی کورهی فوالدی و سیمانی و غیره
 • بتن پاشی در گالری های کوچک و تونلهای فاضالب شهری 
 • سد سازی، معدنکاری، تونلسازی 
 •  ساخت انواع سازههای مصنوعی مثل استخر، صخره و غیره 

دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A260

کاربردی ترین و پرمصرف ترین دستگاه در پروژههای سد سازی، تونلسازی، پلسازی، حفاری معادن، تحکیم گودبرداری های ساختمان و غیره  میباشد. 

از خصوصیات این دستگاه به موارد ذیل میتوان اشاره نمود: 

 •  پاشش مصالح با دانه بندی حداکثر 20 میلیمتر
 • الکتروموتور دو سرعته همراه با دو عدد سیم پیچ مجزایی که مخصوص دستگاههای شاتکریت طراحی و تولید شده است
 •  سهولت در انجام عملیات و نگهداری 
 • اجرای این عمل بتن پاشی توسط انواع مواد افزودنی مانند الیاف فلزی، پلی پروپیلن و غیره 
پیشنهاد ما به شما:  طرز کار درایر جذبی کمپرسور

متعلقات دستگاه 

 • سیستم روغن کاری صفحات الستیکی و شفت خروجی گیربکس  
 • کاور محافظ الکتروموتور و تابلو برق 
 • شیلنگ حمل مصالح با اتصاالت کامل 
 • سرنازل پلی یورتان صادراتی درجه 1 و نازل فلزی 
 • جعبه ابزار کامل  
 • لباس کار کامل 
 • دفترچه راهنما 

دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A262

این دستگاه از سری جدید دستگاههای شاتکریت میباشد که تمام نقایص و کمبودهای دستگاههای سری A260 ،2/A262 ،A250 را پوشش داده  است. چنین دستگاهی جهت انجام کارهای تخصصی با انواع مختلف الیاف و یا افزودنی ها و همچنین در مقاطع بزرگ و متوسط جهت اجرای پوشش های موقت بر روی سطح های هوا زده و یا ریزشی خطرناک همینطور نقاط آبدار و … متناسب میباشد. 

دستی

ویژگیهای بارز:

 • اجرای عملیات شاتکریت تر و خشک در هر تایمی، بدون اینکه تغییری در ساختار دستگاه بوجود آورد. 
 • تغییر میزان ظرفیت خروجی با نصب کردن روتورهای گوناگون و استفاده کردن از سرعتهای کند یا تند 
 • بتنی که در این دستگاه مورد استفاده است بایستی دارای اسالمپ حداقل 8 سانتیمتر با دانه بندی حدود حداکثر 20 میلیمتر است.
 • استفاده از ویبراتور مخصوص که باعث میشود محفظههای روتور بصورت کامل و یک نواخت از مصالح پر شود. قیف ورودی با ظرفیت 70 لیتر 
 • سرویس و تمیز کاری سریع و آسان 
 • روغن کاری خودکار قسمتهای الستیکی و فرسایشی برای افزایش عمر مفید و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

دستگاه بتن پاش (شاتکریت) مدل A263 

تکنولوژی نوین بکار رفته در طراحی و ساخت این دستگاه، آن را برای پاشش مصالح به همراه الیاف فلزی و پلی پروپیلن بهینه نموده و در بسیاری از  پروژه ها در سطح کشور و حتی در کشورهای منطقه استفاده میشود. 

ویژگیهای بارز:

 •  برای اجرای پوششهای دائمی با روشهای جدید، امکانات ویژهای در اختیار بهره بردار میگذارد 
 • اسالمپ بتن مورد استفاده حداقل 8 سانتیمتر میباشد. 
 • روغن کاری خودکار قسمتهای الستیکی و فرسایشی برای افزایش عمر مفید و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری تغییر حالت اجرای شاتکریت تر وخشک در کمترین زمان و بدون نیاز به ابزار اضافی 
 • امروزه ازین دستگاه برای تزریق شن نخودی در دستگاههای حفاری تمام مکانیزه استفاده میشود. 
 • مجهز به قیف مصالح ویژه به همراه دو مجرای اگزوز که باعث باال رفتن راندمان تخلیه و بارگیری مصالح میشود.

دیگر محصولات شرکت بادرو

سندبلاست

سندبلاست روی سطوح مختلفی از جمله شیشه، فلز، سنگ، چوب، دندان، بتن و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. سندبلاست روی سطوح مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد که در ادامه این کاربردها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

پیکور بادی

پیکور بادی برای تخریب انواع سنگ، بتن و آسفالت کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد. از بهترین آنها می توان از چکش های بادی توکو ژاپن و چکشهای بادی تبریز نام برد. بالا بودن کیفیت ابزار، راندمان کاری بالا و فورج بودن از مزیت های این نوع ابزار ها میباشد.

پیشنهاد ما به شما:  آموزش و راهنمای تنظیم کامل کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو  روغن پاشش oil inject ساخت کمپانی RotorComp  آلمان بوده که با یک الکتروموتور ساخت موتوژن تبریز یا جمکو مونتاژ می‌شود. رادیاتور کمپرسور از نوع آلومینیومی و تابلو برق هیوندا کره می‌باشد که بصورت انتقال تسمه‌ای و یا سفارش کوپل مستقیم می‌باشند.

کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی در دو شکل ایستاده و یا خوابیده طراحی می‌گردد که نوع ایستاده فضای کمتری را اشغال می‌نماید. در ظرفیت های بزرگتر از ۵۰۰ لیتری همه دستگاهها دارای تابلو برق می‌باشند. از موارد مهم در انتخاب کمپرسور پیستونی ظرفیت و فشارکاری می‌باشد که جدول فنی به شرح زیر می‌باشد.

آنلودر کمپرسور

در دستگاه های کمپرسور اسکرو، کنترل نمودن فشار هوا به وسیله‌ی رگلاتور یا آنلودر کمپرسور انجام می‌پذیرد که کار باز و بسته شدن به وسیله‌ی شیرهای برقی که به آنلودر متصل می‌باشد، انجام می‌گیرد که البته در شرایط عادی بسته است و در زمان جریان باز می‌گردد تا عمل مکش هوا بوسیله‌ی ایرند انجام گیرد و بعد فشرده سازی انجام می‌گیرد.

پیکور برقی

بتن‌کن و پیکور برقی دستگاه‌هایی می‌باشند که جهت تخریب سنگ، بتن وآسفالت کاربرد دارد و جهت طبقه‌بندی راحت‌ترنسبت به حجم و توانش، می‌توانیم آنها را گروه‌بندی نماییم و از کوچکترین نوع چنین ابزارهایی که دریل بتن‌کن می‌باشد تا رده‌ متوسطش که به اسم چکش های تخریبی معروف می‌باشند و بزرگترین آنها که پیکور نام دارد دسته بندی می‌نماییم.

درایر

آسان‌ترین و بهترین راه در جدا کردن آب از هوای فشرده، که هزینهای کم را در بر گیرد، نصب و راه اندازی درایر است. با انجام این کار می‌توانید از مواردی همچون رطوبت و زنگ زدگی سیستم لوله کشی و تجهیزات بادی جلوگیری کنید. نکته جالب آن است که ساختار درایر، بسیار به یخچال شباهت دارد و به گونه ای موجب خنک شدن آن می‌گردد. شما میتوانید درایر تبریدی را نیز از وبسایت بادرو خریداری نمایید.

کمپرسور باد

کمپرسور باد با نام‌های متفاوت پمپ هوا، پمپ باد و کمپرسور هوا نیز شناخته می‌شود. اساس کمپرسور هوا، تولید هوا با فشار بالا است که همه فرآیندها در مخزن کمپرسور صورت می‌گیرد. استفاده کردن از کمپرسور باد نامناسب، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای شما می‌شود که می‌توان به فشار زیاد به موتور، هدر رفتن انرژی و فرسودگی بخش‌های مکانیکی موتور اشاره کرد.

2 پاسخ
 1. محمد سلیمی
  محمد سلیمی گفته:

  سلام وقت بخیر
  قیمت شاتکریت‌های دستی موجود در مجموعه‌ی شما چقدر می‌باشد؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.