فیلتر کمپرسور  

ترکان فیلتر ارائه دهنده انواع فیلتر دستگاههای صنعتی سبک و سنگین  فیلتر هواکش ترکان دستگاههای راهسازی محصولات داخلی ترکان فیلتر و وارداتی  MANN Filter مان فیلتر آلمان وSure  فیلتر در سایز های مختلف و متنوع است.

 

دسته بندی انواع فیلتر کمپرسور ( ترکان فیلتر ) :

 • فیلتر سپراتور ترکان فیلتر
 • فیلتر هواکش ترکان فیلتر
 • فیلتر هیدرولیک ترکان فیلتر
 • المنت فیلتر ترکان فیلتر
 • فیلتر روغن ترکان فیلتر

کمپانی معتبر خارجی ( فیلتر کمپرسور ):

 •  فیلتر Turkan filter
 • فیلتر MANN Filter
 • فیلتر Sakura Filter
 • فیلتر Fleetguard Filters
 • فیلترAtlas Copco

فیلتر سپراتور ترکان فیلتر:

از لحاظ ساختاری فیلتر سپراتور کمپرسور به دو دسته اصلی تقسیم بندی میشوند:

 • فیلتر سپراتور کمپرسور ترکان از نوع داخل تانکی
 • فیلتر سپراتور کمپرسور ترکان از نوع کاتریجی

فیلتر کمپرسور ترکان فیلتر

   محصول ترکان فیلتر را چگونه بصورت آنلاین سفارش دهیم ؟   ( ارسال رایگان محدوده داخل شهر تهران )

 

 • درخواست از طریق تلگرام به شماره 09214168650 یا تماس با کارشناسان ما
 • از طریق ارائه کد فنی و نام ترکان فیلتر  بفرض مثال  Turkan Filter C460330220400
 • از طریق ارائه ابعاد و اندازه به شرخ ذیل
 • از طریق نمونه فیلتر

 

 اندازه های مورد نیاز ترکان فیلتر برای سپراتور کمپرسور:

 

 • ارتفاع ترکان فیلتر ( mm )
 • قطر بیرونی ترکان فیلتر ( mm )
 • قطر درونی ترکان فیلترمپرسور ( mm )
 • قطر فلنج فیلتر کمپرسور ( mm )
 • تعداد سوراخ های دور فلنج
 • فشار کاری فیلتر سپراتور 7 Bar – 10 Bar – 14 Bar – 21 Bar

 

بهترین زمان برای تعویض فیلتر سپراتور  

 • زمان سرویس دوره ای کمپرسور – معمولا هر سه ماه یکبار
 • مواقعی که روغن با هوا بیش از حد مخلوط و هوای تولیدی روغنی باشد.

در حالت کلی فیلتر کمپرسور یکی از قطعات مهم و کاربردی و مورد استفاده در صنعت است و نوع معتبر و اصل آن در معدود مجموعه‌هایی همچون بادرو کمپرسور یافت می‌شود. این ابزار را می‌توان در کمپرسور هوا مورد استفاده قرار داد تا از ورود رطوبت اضافی جلوگیری کرد. برای بهینه‌سازی و بهبود کار در کمپرسور می‌توان از سه فیلتر هوکش، روغن و فیلتر سپراتور استفاده کرد. این سه فیلتر موجب شده تا از ورود ذرات آلاینده به کمپرسور جلوگیری شود.

فیلتر کمپرسور هوا که به آن‌ها فیلترهای خط هوایی نیز گفته می‌شود، در خطوط هوای متراکم به عنوان راهی برای جلوگیری از ورود مایعات و آلاینده‌های جامد به کمپرسور باد یا هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها از ورود این آلاینده‌ها به تجهیزات و ایجاد خسارت جلوگیری می‌کنند. بنابراین بکارگیری آن‌ها در کارخانجات صنعتی الزامی است.

ليست فيلترهاي سپراتور تركان

ساخت کد فنی فیلتر نوع فیلتر مدل فیلتر  ردیف
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XP 160 1
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XP 375     2
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XP 750     3
ترکان فیلتر 620395340440    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XP 900     4
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XP 1300     5
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XP 1600     6
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور E 600     7
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 40     8
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 50     9
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 60    10
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 65    11
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 80    12
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 85    13
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 120    14
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 125    15
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 125    16
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 175    17
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 175    18
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 350    19
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور XA 430    20
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور  CV 160    21
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور CV 250    22
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور CR 400    23
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 100    24
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 125    25
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 175    26
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 175    27
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 180    28
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 185    29
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 195    30
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 250    31
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 250    32
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 260    33
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 375    34
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 600    35
ترکان فیلتر    فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 600    36
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور P 900    37
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور GA 18    38
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور GA 22    39
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور GA 30 40
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور GA 45 41
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور GA 55 42
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور GA 75 43
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور GA 90 44
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور  GA 90 45
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور  GA 132 46
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور  GA 160    47
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور 825-14    48
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور 825-21    49
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور ML 22 50
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور ML 37 51
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور ML 45 52
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور ML 55 53
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور ML 150    54
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور MH 55 55
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور MH 150 56
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور CA 1 57
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور RA 60 58
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور B 50 59
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور B 100 60
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور B 150 61
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور B 200 62
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور B 250 63
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور B 300 64
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور B 350 65
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور گاردن دنور 66
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور کایزر 30 67
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور کایزر 35 68
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور کایزر 39 69
ترکان فیلتر فیلتر سپراتور کمپرسورسازی فیلتر سپراتور گاردن 43 70
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
Ratings forفیلتر کمپرسور ترکان فیلتر[کل: 1 میانگین: 5]