شیلنگ کمپرسور

فروش و خدمات پس از فروش کمپرسورسازی ارایه دهنده انواع شیلنگ کمپرسور در سایزهای مختلف و فشار کاری متفاوت

قیمت شیلنگ کمپرسور

شیلنگ های کمپرسور به دو صورت سیمی و منجیدار میباشند . معمولا حلقه شیلنگ کمپرسور 50 متری و یا 100 متری میباشد .

فروش و بازاریابی تهران : 66687337-021   66687338-021

فروش و بازاریابی تبریز : 35514934-041   35514935-041

آدرس وب سایت : www.badro.ir