سند بلاست فلزات

سند بلاست فلزات و آماده سازی و تمیزکاری سطح فلزات یکی دیگر از کارایی دستگاه سند بلاست میباشد .

معمولا نازلی که برای سند بلاست فلزات استفاده میگردد  نمره 6 میلیمتر به بالا میباشد .

انواع سند بلاست و تجهیزات – کلیک نمایید 

نازل کلمکو