رطوبت گیر صنعتی

از انواع رطوبت گیر صنعتی میتوان به درایرهای تبریدی ، درایرهای جذبی و تله آبگیر اشاره کرد که هر دستگاه کاربرد بخصوصی دارد. وجود رطوبت در هوای فشرده سبب آسیب رسیدن به تجهیزات میشود. برای حذف آن می بایست از یکی از انواع واتر تراپ استفاده کرد. واتر تراپ یا تله آبگیر برای حذف قطرات آب و ذرات جامد از هوا و یا گاز فشرده طراحی شده است و با روش سانترفیوژ باعث حذف الاینده ها و قطرات و ذرات معلق روغن و آب تا قطر 20 میکرون میشود. وجود این دستگاه باعث افزایش عمر تجهیزات میشود. آبی که در خطوط انتقال هوای فشرده در جریان است، از بخار آبی که در هوا  وجود دارد گرفته شده است که در مسیر عبوری سرد شده و به صورت قطرات آب نمایان می گردد. واتر ترپ دستگاهی هست برای حذف ذرات مایع که توانایی حذف مقداری از رطوبت را دارد و اگر بخاهیم آب کاملا از هوا جدا شود باید از درایر یا خشک کن استفاده کرد.

انواع رطوبت گیر صنعتی

خشک کن تبریدی

خشک کن جذبی

تله آبگیر( واتر تراپ)

انواع رطوبت گیر

رطوبت گیر صنعتی چیست

هوا دارای گرد و غبار و ناخالصی میباشد و بخار آب از جمله این ناخالصی ها به شمار میرود که نقش مهمی در کیفیت هوای فشرده دارد. در هوای فشرده شده میزان بخار آب افزایش می یابد و باعث کاهش راندمان و کیفیت محصول نهایی میشود. وظیفه رطوبت گیر جدا کردن رطوبت از هواست و با حذف بخار و ذرات روغن باعث افزایش کیفیت هوای تولید شده میشود.

رطوبت گیر

قیمت رطوبت گیر صنعتی