راسول دقیق صنعت | راسول درون چاهی DTH | راسول معدنی | راسول معدنی

راسول حفاری درون چاهی یا راسول معدنی  از دو قسمت فرغون و دکل تشکیل شده است . برای استفاده از راسول حفاری کمپرسور دیزلی و یا کمپرسور اسکرو بهمراه برق مورد نیاز میباشد .

متعلقات راسول حفاری درون چاهی | تجهیزات مورد نیاز :

برای مشاهده انواع کمپرسور اسکرو راسول حفاری روی متن کلیک کنید 

فروش و بازاریابی تهران : 66687337-021   66687338-021

فروش و بازاریابی تبریز : 35514934-041    35514935-041

آدرس وب سایت : www.badro.ir 

واتس اپ : 09214168650

راسول دقیق صنعت | راسول درون چاهی DTH | راسول معدنی | راسول معدنی

راسول حفاری درون چاهی یا راسول معدنی  از دو قسمت فرغون و دکل تشکیل شده است . برای استفاده از راسول حفاری کمپرسور دیزلی و یا کمپرسور اسکرو بهمراه برق مورد نیاز میباشد .

متعلقات راسول حفاری درون چاهی | تجهیزات مورد نیاز :

برای مشاهده انواع کمپرسور اسکرو راسول حفاری روی متن کلیک کنید 

فروش و بازاریابی تهران : 66687337-021   66687338-021

فروش و بازاریابی تبریز : 35514934-041    35514935-041

آدرس وب سایت : www.badro.ir 

واتس اپ : 09214168650

راسول حفاری