تعمیر کمپرسور دیزلی |تعمیر کمپرسور معدنی | سرویس کمپرسور | کمپرسورسازی تبریز

کمپرسور معدنی – کمپرسور دیزلی :

کمپرسور اسکرو دیزلی یکی از ماشین آلات مورد نیاز صنایع مختلف از جمله راهسازی ، ساختمانی ، معدن و کارخانجات میباشد . کمپرسور دیزلی | کمپرسور معدنی از سه قسمت عمده تشکیل شده است

 • واحد هواساز کمپرسور اسکرو
 • موتور کمپرسور | نیروی محرکه
 • رادیاتورها ، آنلودر ، فیلتر ها و سایر قسمت کمپرسور دیزلی و معدنی

تعمیر کمپرسور دیزلی | تعمیر کمپرسور معدنی آموزش و نگهداری و تعمیر کمپرسور دیزلی :

 • مشخصات فنی کمپرسور تعمیری دیزلی | کمپرسور تعمیری معدنی
 • فیلتر سپراتور کمپرسور ، فیلتر هواکش کمپرسور ، فیلتر المنت کمپرسور ( کلیک کنید )
 • طریقه راه اندازی کمپرسور تعمیری | کمپرسور تعمیری معدنی
 • روغنکاری کمپرسور تعمیری دیزلی
 • سرویس و نگهداری کمپرسور تعمیری دیزلی
 • جدول سرویس زمانبدی شده کمپرسور تعمیری
 • واحد هواساز کمپرسور تعمیری دیزلی
 • واحد هواساز کمپرسور تعمیری
 • مونتاژ قطعات موتور کمپرسور تعمیری
 • نصب واحد هواساز بر روی موتور کمپرسور

تعمیر موتور کمپرسور معدنی و دیزلی :

تعمیر کمپرسور معدنی | راه اندازی کمپرسور دیزلی :

 • دستگاه را در موضعی قرار دهید که تا حد امکان افقی باشد . کمپرسور معدنی طوری طراحی شده است که چنانچه در جهت محور طولی 15 درجه و در جهت محور عرضی 15 درجه با سطح افق زاویه بسازد اشکالی نداشته باشد . در هر صورت این موتور کمپرسور دیزلی که از این نظر محدویتی را بوجود می آورد
 • سطح روغن کمپرسور را بررسی کنید . سطح روغن باید بین دو علامت حداکثر ( Max ) و حداقل ( Min )  باشد . برای بررسی سطح روغن کمپرسور تعمیری دیزلی به ترتیب ذیل عمل نمایید
 • مطمئن باشید کمپرسور دیزلی تعمیری عاری از فشار باشد . برای اطمینان از اینکه تمام هوای داخل تانک کمپرسور خارج شده به فشار سنج کمپرسور معدنی نگاه کنید
تعمیر کمپرسور دیزلی
پرکینز