دیگ سند بلاست :

دیگ سند بلاست یا همان مخزن سند بلاست وسیله است که شن های مخصوص سندبلاست در آنجا ریخته میشوند و با کمک هوای فشرده ورودی  از طریق شیلنگ سند بلاست به سمت نازل سند بلاست هدایت میشوند دیگ شامل شیرهای ورودی و خروجی ، درجه فشارسنج ، سوپاپ اطمینان و رطوبت گیر هوای کمپرسور میباشد

ظرفیت های مختلف موجود سند بلاست  :

 • دیگ سند بلاست به ظرفیت 550 لیتر
 • دیگ سند بلاست به ظرفیت 340 لیتر
 • دیگ سند بلاست به ظرفیت 300 لیتر
 • دیگ سند بلاست به ظرفیت 240 لیتر
 • دیگ سند بلاست به ظرفیت 200 لیتر
 • دیگ سند بلاست به ظرفیت 100 لیتر

 

نازل سند بلاست :

نازل سند بلاست وسیله است که شن های مخصوص از این محل پرتاب میشوند .  از معروفترین برندهای نازل سند بلاست میتوان از  Clemco  نام برد که به شرح ذیل طبقه بندی میگردند :

 • نازل سند بلاست نمره 3 mm  که بیشتر برای چوب و شیشه کاربرد دارند که معمولا نیاز به کمپرسور 500 لیتر به بالا دارند
 • نازل سند بلاست نمره 4 mm  که بیشتر برای چوب و شیشه کاربرد دارند که معمولا نیاز به کمپرسور 1000 لیتر به بالا دارند
 • نازل سند بلاست نمره 6 mm که بیشتر برای تمیزکاری سطح فلزات کاربرد دارند که معمولا نیاز به کمپرسور 7000 لیتر به بالا دارند
 • نازل سند بلاست نمره 8 mm که بیشتر برای تمیزکاری سطح فلزات کاربرد دارند که معمولا نیاز به کمپرسور 7000 لیتر به باتلا دارند
 • نازل سند بلاست نمره 10 mm که بیشتر برای تمیزکاری سطح فلزات و سایر با حجم بالا کاربرد دارند که معمولا نیاز به کمپرسور 10000 لیتر به بالا دارند
 • نازل سند بلاست نمره 12 mm که بیشتر برای تمیزکاری سطح فلزات کاربرد دارند که معمولا نیاز به کمپرسور 15000 لیتر به بالا دارند
قیمت نازل سند بلاست
نازل کلمکو