نماد سایت بادرو کمپرسور

آنلودر کمپرسور اسکرو |معرفی انواع کیت آنلودر

 آنلودر کمپرسور

در دستگاههای کمپرسور اسکرو، وظیفۀ کنترل کردن فشارات هوا به وسیلۀ آنلودرها یا رگولاتورها انجام می‌پذیرد که مشخصا کار باز و بسته شدن آنلودرها به وسیلۀ شیر برقی که به آنلودر متصل است، و در حالت نرمال بسته است و در زمان جریان باز خواهد گشت تا مکش هوا به وسیلۀ ایرند انجام گرفته و سپس فشرده‌سازی صورت می‌گیرد.

از دلایل عمل نکردن همین آنلودر می‌تواند موارد زیر باشد:
خراب بودن شیرهای برقی که خودش شامل خراب بودن بوبین شیر برقی باشد و یا سربندی اشتباهی شیرهای برقی باشد.
خراب بودن پکینگ‌های آنلودر درمدلهای قدیمی‌تر یا خراب بودن کیت‌های آنلودر در مدلهای جدیدتر
در حالی که آنلودر به شکل دستی تحریک شده و عمل کند چنین خرابیهایی به کیت آنلودر یا پکینگهای مربوطه آن ارتباط دارد. که بایستی عوض شود وگرنه شیر برقی مربوط به آن بایستی عوض شود.
آنلودر R20 آنلودر R40 آنلودر R90
آنلودر RH25 آنلودر RH60 آنلودر RH100

 

کیت آنلودر (Intake valve or unloader)

از جمله ولوهایی که در دستگاه کمپرسور به کار رفته است، کیت آنلودر می‌باشد که روی ایراند اتصال یافته و عمل هدایت کنترل شدۀ هوا از فیلترهای هوا به درون ایراند را داشته است.
دریچه‌ی آنلودرها، محدوده‌ی  میزان ظرفیت دبی‌های عبوری معینی داشته‌اند و نسبت به سیستمهای کاری کمپرسورعملکرد و مکانیزمی کاملا کنترلی را دارا خواهد بود. برخی از آنلودرها با بهره‌گیری از جک‌های پنوماتیک باز و بسته می‌گردند (دریچه‌ی چرخان) و برخی دیگر توسط هوای هدایت شده‌ای از سمت سولنوئید ولو بشکل رفت و برگشتی صورت گیرد.

انواع کیت آنلودر

آنلودرها به 2 شکل نرمال بسته یا نرمال باز امکان دارد طراحی شوند. درشکل نرمال بازش، باز بودن دریچه‌اش تا فشار سازی کامل هوا ادامه میابد و بعد از آن دریچه‌اش، نه به شکل کامل (برای بوجود آمدن فشار درروغن که اغلب 1/5 بار است) بسته می‌گردد. آنلودرها یک چک ولو دارند که برای پیشگیری از برگشتن روغن به فیلترهای هوا در زمان خاموش شدن کمپرسور می‌باشند.

مسائل رایجی که امکان دارد برای آنلودر پیش آید شامل موارد زیرمی‌گردد.
شکسته شدن فنر ویا فرسودگی اورینگ‌ها که موجب قفل شدن آنلودرها گشته و در نتیجه فشارسازی در مخازن انجام نمی‌پذیرد.
کارکرد نادرست قسمتهای سولنوئید ولو و جک پنوماتیک معمولا مانعی از باز و بسته گشتن آنلودر می‌گردد.
تایم مناسب عوض کردن کیت‌های آنلودر
و دوره‌ی تعویضهای پیشگیرانه‌ای  قسمتهای کیتهای آنلودر در هر 8000 ساعت می‌باشد و بایستی به وسیله‌ی متخصص و کارشناس هوای فشرده انجام پذیرد.
جایگزین کردن مدل آنلودر با یک مدلی دیگر هم بایستی پس از کارشناسی دقیق انجام گیرد.

کارکرد و انواع آنلودر کمپرسور

همیشه کمپرسورهای هوا، دریچه‌های کوچک ولی پراهمیت می‌باشند که قسمتی از کمپرسورهای پیستونی حالت رفت و برگشتی دارند. زمانیکه‌ کمپرسور متوقف شود، فشارات داخل، لوله‌ی تخلیه را از بین خواهد برد. نوع دیگر از شیرهای تخلیه‌کننده موجود است که کمی قدرت آنرا در بخش ورودی کمپرسورهای نوع اسکرو چرخشی یافته که آنها به شیر بارگیری یا شیرهای ورودی معروفند.

کمپرسورهای اسکرو بشکل کارآمدتری عمل می‌نماید چنانچه فشاری که در درون مجموعه‌ی سرسیلندر و یا خطوط تخلیه‌ای بعد از هر چرخه، آزاد گردد. با بالا رفتن فشارات بر رویه‌ی راه‌اندازی دستگاه کمپرسور، موجب راه‌اندازی بهتری کمپرسور وهمچنین بالا رفتن کارایی مفید سیستم و همینطور میزان ساییدگی کمتر قطعات می‌گردد.

اکنون انواع گوناگونی از شیرهای تخلیه موجود است که می‌تواند از تولیدکننده‌ای به تولیدکننده‌ی دیگری خیلی متفاوت هستند. چنین شیرهایی به 2 دسته‌ی اساسی تقسیم می‌گردند: شیرهای تخلیه‌ی مکانیکی : این شیرها طبق فشارات افتراقی مابین فشارات تخلیه و فشارات مکشی کار میکند. شیر زمانی باز میگردد که فشارات تخلیه به میزانی از پیش تعیین شده‌ای برسد. شیرهای تخلیه‌ی الکتریکی : چنین شیرهایی در نتیجه‌ی اعمال جریانات الکتریکی به سیم پیچهای برقی باز میگردند، که نتیجه‌ی آن تولید میدان مغناطیسی می‌باشد.

عیب یابی آنلودر – شیر تخلیه

مطمعنا شما در جستجوی رفع مشکلات شیر تخلیه خودتان به این صفحه آمده‌اید. رایجترین ایراد ممکن این است که شیر تخلیه‌تان همیشه باز بماند یا حالت برعکس: شیرهای تخلیه دیگر باز نشود. چنانچه بارگیری‌کننده‌ی دیگری باز نگردد، با مسائلی نظیر راه‌اندازی مواجه می‌گردید. علاوه بر اینها زمانیکه کمپرسور متوقف گردد، صدای نرمال هوای فشرده را نخواهید شنید. چنانچه بارگیری کننده بحالت باز بماند، نشتهای مداومی فشرده‌ای را

میشنوید. اغلب چنین می‌نماید که کلید فشار نشت مینماید، چون بارگیری بطور معمول، مجاور کلید فشار قرار می‌گیرد. شیرهای تخلیه وسیله‌ی مطمئنی است جهت کنترل نمودن ظرفیت هستند. در کاربردهای R/HVAC که بارهای حرارتی امکان دارد بعلت نور، اشغال، شرایط آب و هوایی محیط اطراف، بارگذاری کالا و دیگر عوامل مختلف باشد، تعدیل ظرفیت می تواند چرخه‌های کمی از کمپرسورها، کارکرد بهینه‌ِ‌ی سیستم، بالا بردن بهره ‌برداری انرژی، انعطاف‌پذیری کاربردی و رطوبت‌زدایی خوبی را تضمین نماید. طبق احتیاجات سیستم، یکعدد کمپرسور معمولی که دارای سوپاپ تخلیه‌کننده است.

کیتvalve or unloader   آنلودر کیت از جمله ولوهای بکار رفته در دستگاه کمپرسور، کیت آنلودر است که روی قسمت ایراند وصل می‌گردد و کار آن هدایت کنترل شده‌ی هوا از فیلترهای هوا به درون ایراند را داشته است.

دریچه‌های آنلودر، محدوده‌ی میزان ظرفیت دبی گذری معینی داشته است و بر طبق سیستمهای کاری کمپرسور کارکرد و مکانیزمی کنترلی گوناگونی دارد. برخی از آنلودرها با بهره‌گیری از جک‌های پنوماتیک باز و بسته می‌گردند (دریچه‌ی چرخان) و برخی توسط هوای هدایت شده‌ای از سمت سولنوئید ولو به شکل رفت و برگشتی و پیستون.

انواع کیت آنلودر:

آنلودرها به 2 حالت نرمال باز یا نرمال بسته تولید می‌گردد. در شکل نرمال باز، باز بودن دریچه‌ها تا فشارسازی کامل هوا، ادامه داشته است و بعد از آن بسته می‌گردد. آنلودرها چک ولوهایی برای پیشگیری از برگشتن روغن به بخش فیلترهای هوا در زمان خاموش بودن دارند .

آنلودر RH100 دریچه‌ی ورودی مکش هوا به درون ایرند یا واحدهای هواساز است. چنین قطعه‌ای به شکل شیر یکطرفه‌ای است که بشکل برقی باز یا بسته می‌گردد. کیتهای تعمیراتی آنلودرها RH100 هنگام کارکرد 4000 ساعت الزاما باید عوض گردد.

چنین قطعاتی در طی زمان، بدلیل باز و بسته گشتن دریچه و همینطور دما و فشارهای کاری بالا اغلب ویژگی اولیه‌ی خود را از دست بدهد.

کیت آنلودر عبارتند از قطعاتی که باید در تایمهای تعریف شده عوض گردند. کیتهای تعمیراتی آنلودر برطبق نوع آنها عبارتند از قطعه‌هایی مثل اورینگ، فنر, پکینگ و قطعات دیگر هستند.

عوض کردن این کیت آنلودر، شاید به نظرتان ساده بیاید اما احتیاج به تبحر و تجربه‌ای خاص می‌باشد. چنانچه کیت آنلودر را عوض نکنید مطمعن باشید بزودی دستگاه آسیب می‌بیند. چنین آسیبهایی گاهی خیلی هزینه و خسارت را موجب می‌گردد. از آنجایی که مکش هوا

به وسیله‌ی آنلودر انجام میگیرد و آنلودرها درحقیقت مثل ریه‌ی کمپرسور هستند، ازینرو اگر این اقدام بطور صحیح انجام نشود مثل انسانی خواهد شد که دچار مشکلات جدی تنفسی میگردد .

کیت آنلودر RH100 عبارتند از 2 قسمت عمده می‌باشد: بخش اول که به کیت K1 معروف می‌باشد عبارتند از قطعات اساسی خود آنلودر است. کیت RH100 K1  عبارتند از زیر مجموعه‌ای به اسم Kit Ret است که این کیت در برخی از موارد احتیاج می‌باشد که همراه با کیت K1 عوض گردد.

بخش دوم به کیت K2 معروف گشته است. این کیت RH100 K2 عبارتند از آن قطعات تعویضی بلوکه آلومینیومی آنلودر هستند. البته بهتر می‌باشد که در هنگام تعویض هر دو کیت K1 و K2 تعویض گردند .

در زمان خریدن کیت آنلودر، بهتر است توجه نمایید که نمونه‌ی اصلی و اورجینالش توسط سازنده‌ی آن مورد تایید باشد که خرید کنید. زچون نمونه های فیک و غیر اصل آنها که با قیمتهای پایینتر در بازار موجود هستند کیفیت مورد انتظار را ندارند و این موضوع ممکن است امری با ریسک بالا باشد.

کمپرسور و ایراند

در دستگاههای کمپرسور اسکرو، برای فشرده سازی هوا از تجهیزاتی به اسم ایرند یا هواساز استفاده می‌شود که از یکعدد پوسته و دو عدد مارپیچ ساخته شده‌اند و به وسیله‌ی گیربکس، انرژیهای مکانیکی چرخشی را دریافت می‌نماید.

کمپرسور و ایراند یا واحدهای هواساز در آنها: محفظه‌ای می‌باشند از کمپرسور، که در واقع قلب کمپرسور به حساب می‌آید و کار فشرده سازی هوا را به عهده می‌گیرد و در 3 طرح پیستونی، توربو، پیچی طراحی شده‌اند.

در آلمان می توان به شرکت های تجاری با اسمهای  CompAir،Rand-GHH ،Aerzen   می‌توان اشاره نمود. چندین شرکتهای تجاری دیگری در کشور چین کارخانه دارند که از مهم‌ترین آنها Win-Ally هستند.

آنلودر کمپرسور: در کمپرسورهای گردشی یا Screw چنانچه افزایش فشار باشد، بر خلاف کمپرسورهای پیستونی و

همچنین کمپرسورهای سانتریفیوژ، کنترل کردن فشارات هوا توسط محرک که همان الکتروموتور است انجام نمی گیرد و عمل کنترل فشار هوا توسط کیت آنلودر انجام می‌پذیرد طوری که با کنترل جریان هوای ورودی به واحدairend   خروجی هوا هم کنترل می‌شود.

 

دیگر محصولات شرکت بادرو

سندبلاست

سندبلاست روی سطوح مختلفی از جمله شیشه، فلز، سنگ، چوب، دندان، بتن و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. سندبلاست روی سطوح مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد که در ادامه این کاربردها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

پیکور بادی

پیکور بادی برای تخریب انواع سنگ، بتن و آسفالت کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد. از بهترین آنها می توان از چکش های بادی توکو ژاپن و چکشهای بادی تبریز نام برد. بالا بودن کیفیت ابزار، راندمان کاری بالا و فورج بودن از مزیت های این نوع ابزار ها میباشد.

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو  روغن پاشش oil inject ساخت کمپانی RotorComp  آلمان بوده که با یک الکتروموتور ساخت موتوژن تبریز یا جمکو مونتاژ می‌شود. رادیاتور کمپرسور از نوع آلومینیومی و تابلو برق هیوندا کره می‌باشد که بصورت انتقال تسمه‌ای و یا سفارش کوپل مستقیم می‌باشند.

کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی در دو شکل ایستاده و یا خوابیده طراحی می‌گردد که نوع ایستاده فضای کمتری را اشغال می‌نماید. در ظرفیت های بزرگتر از ۵۰۰ لیتری همه دستگاهها دارای تابلو برق می‌باشند. از موارد مهم در انتخاب کمپرسور پیستونی ظرفیت و فشارکاری می‌باشد که جدول فنی به شرح زیر می‌باشد.

آنلودر کمپرسور

در دستگاه های کمپرسور اسکرو، کنترل نمودن فشار هوا به وسیله‌ی رگلاتور یا آنلودر کمپرسور انجام می‌پذیرد که کار باز و بسته شدن به وسیله‌ی شیرهای برقی که به آنلودر متصل می‌باشد، انجام می‌گیرد که البته در شرایط عادی بسته است و در زمان جریان باز می‌گردد تا عمل مکش هوا بوسیله‌ی ایرند انجام گیرد و بعد فشرده سازی انجام می‌گیرد.

پیکور برقی

بتن‌کن و پیکور برقی دستگاه‌هایی می‌باشند که جهت تخریب سنگ، بتن وآسفالت کاربرد دارد و جهت طبقه‌بندی راحت‌ترنسبت به حجم و توانش، می‌توانیم آنها را گروه‌بندی نماییم و از کوچکترین نوع چنین ابزارهایی که دریل بتن‌کن می‌باشد تا رده‌ متوسطش که به اسم چکش های تخریبی معروف می‌باشند و بزرگترین آنها که پیکور نام دارد دسته بندی می‌نماییم.

درایر

آسان‌ترین و بهترین راه در جدا کردن آب از هوای فشرده، که هزینهای کم را در بر گیرد، نصب و راه اندازی درایر است. با انجام این کار می‌توانید از مواردی همچون رطوبت و زنگ زدگی سیستم لوله کشی و تجهیزات بادی جلوگیری کنید. نکته جالب آن است که ساختار درایر، بسیار به یخچال شباهت دارد و به گونه ای موجب خنک شدن آن می‌گردد. شما میتوانید درایر تبریدی را نیز از وبسایت بادرو خریداری نمایید.

کمپرسور باد

کمپرسور باد با نام‌های متفاوت پمپ هوا، پمپ باد و کمپرسور هوا نیز شناخته می‌شود. اساس کمپرسور هوا، تولید هوا با فشار بالا است که همه فرآیندها در مخزن کمپرسور صورت می‌گیرد. استفاده کردن از کمپرسور باد نامناسب، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای شما می‌شود که می‌توان به فشار زیاد به موتور، هدر رفتن انرژی و فرسودگی بخش‌های مکانیکی موتور اشاره کرد.

 

خروج از نسخه موبایل